Oncologie

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dit heeft forse gevolgen voor hun fysieke, psychische en sociale welbevinden. Dankzij screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van deze ziekte steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Echter, vervelende bijwerkingen van de behandeling kunnen het herstel vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. 

De rol van de fysiotherapeut:

De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen, als coach in dit proces functioneren en u adviseren en helpen bij de aanpak van onder andere:

•   spanningsklachten;

•   pijn;

•   stug littekenweefsel;

•   huidveranderingen;

•   lymfoedeem;

•   gewrichtsklachten/beweeglijkheid;

•   minder spierkracht;

•   ademhalingsklachten;

•   conditieverlies;

•   vermoeidheid;

•   werkhervatting.

Tevens kunt u bij de fysiotherapeut terecht als u vragen heeft over bewegen tijdens kankerbehandeling of voor persoonlijke begeleiding in de curatieve, palliatieve en/of terminale fase van de ziekte.

Vergoeding:

De vergoeding van fysiotherapie bij kanker is afhankelijk van uw verzekering en de behandeling die u krijgt. Informeren kan altijd voor welke vergoeding u in aanmerking komt, neem dan contact op met onze praktijk.