Oncologie

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dit heeft forse gevolgen voor hun fysieke, psychische en sociale welbevinden. Dankzij screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van deze ziekte steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Echter, vervelende bijwerkingen van de behandeling kunnen het herstel vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. 

De rol van de fysiotherapeut:

De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen, als coach in dit proces functioneren en u adviseren en helpen bij de aanpak van onder andere:

•   spanningsklachten;

•   pijn;

•   stug littekenweefsel;

•   huidveranderingen;

•   lymfoedeem;

•   gewrichtsklachten/beweeglijkheid;

•   minder spierkracht;

•   ademhalingsklachten;

•   conditieverlies;

•   vermoeidheid;

•   werkhervatting.

Tevens kunt u bij de fysiotherapeut terecht als u vragen heeft over bewegen tijdens kankerbehandeling of voor persoonlijke begeleiding in de curatieve, palliatieve en/of terminale fase van de ziekte.

OFNT (Oncologie Fysiotherapie Netwerk Treant):

Tevens zit ik, Nancy, aangesloten bij het netwerk OFNT (Oncologie Fysiotherapie Netwerk Treant). Het streven van het OFNT is om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden aan:

•  mensen met een oncologische aandoening, in alle fasen van deze ziekte;

•  mensen die moeten leren leven met de gevolgen van kanker.

De bij het OFNT aangesloten fysiotherapeuten hebben een opleiding in de oncologie afgerond. Met hun oncologische specialisatie zijn zij uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat zij de beste fysiotherapeutische zorg kunnen leveren aan mensen met kanker. 

Meer informatie over het OFNT vindt u op deze website: www.treant.nl/hematologie

Vergoeding:

De vergoeding van fysiotherapie bij kanker is afhankelijk van uw verzekering en de behandeling die u krijgt. Informeren kan altijd voor welke vergoeding u in aanmerking komt, neem dan contact op met onze praktijk.