Hartrevalidatie

Voordat de patiënt deel kan nemen aan de hartrevalidatie vindt er een screening plaats bij de cardioloog. Dit heeft vaak al plaatsgevonden tijdens de klinische opname. Ook patiënten die in een ander ziekenhuis hebben gelegen kunnen hier revalideren. 


Met name bij de volgende diagnoses vindt de hartrevalidatie plaats: 


 • Na een myocardinfarct (een hartaanval)
 • Na een hartoperatie middels bypass chirurgie (omleidingen van de kransslagvaten)
 • Na een PTCA (een dotterbehandeling)
 • Na een hartklepoperatie
 • Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier) 

Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen vindt er een gesprek plaats tussen de behandelend fysiotherapeut en de patiënt. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken. Deze zijn: 


 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen
 • Leren kennen van de lichamelijke grenzen
 • Leren omgaan met de lichamelijke grenzen
 • Overwinnen van de angst voor inspanning
 • Onderhouden / ontwikkelen van een lichamelijke actieve leefstijl
 • Optimale hervatting van werk en / of vrijetijdsbesteding

De revalidatie kan individueel en binnen een groep plaatsvinden. Hierbij vindt er regelmatig controle plaats van de hartslag en de bloeddruk in rust en tijdens inspanning.