Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut is specialist op het terrein van klachten aan houding- en bewegingsapparaat in relatie tot werk en werkbelasting. Voor een arbeidsfysiotherapeut is een zo snel mogelijke verantwoorde terugkeer naar werk basisuitgangspunt. De relatie en communicatie tussen werkgever, medewerker en arbeidsfysiotherapeut zijn hierbij zeer belangrijk.

Daarnaast werkt de arbeidsfysiotherapeut waar nodig samen met andere disciplines. 
Bij een werknemer met klachten analyseert de arbeidsfysiotherapeut vanuit meerdere invalshoeken, om te bepalen welke risicofactoren een rol spelen bij de aanwezige klachten. De arbeidsfysiotherapeut analyseert op de volgende gebieden en 


Mogelijke risicofactoren:

 • Lokale klachten 
 • Lichamelijke belastbaarheid client 
 • Werkplekergonomie 
 • Werkuitvoering en werkgedrag 
 • Werkorganisatie 
 • Werkomstandigheden en mentale belasting 
 • Persoonlijke factoren 
 • Thuissituatie 

Behandel / begeleidingsplan

Op basis van de intakebevindingen maakt de arbeidsfysiotherapeut een behandel/begeleidingsplan. Dit kan dus ook uit verschillende elementen bestaan. Belangrijke gebieden hierin zijn: 

 • Lokale specifieke fysiotherapeutische behandelingen 
 • Algehele training van conditie, stabiliteit, bewegelijkheid en/of kracht 
 • Voorlichting 
 • Training van functionele arbeidsvaardigheden v – Training op de werkplek 
 • Werkplekonderzoek en gericht advies voor aanpassingen 

De arbeidsfysiotherapeut komt het best tot zijn recht in samenwerking met een meer preventief werkende bedrijfsfysiotherapeut.